Volby do zastupielstva obce 2014

HLASY JSOU SEČTENY


Pro tyto volby byly vytvořeny dvě kandidátky, obě nezávislých kandidátů. Občané budou volit 7 členů zastupitelstva.

Výsledky voleb:

Celkový počet voličů: 8 406 047 (100 %)
Celkem volilo v ČR: 3 733 089 (44.46 %) Zdroj
Celkem obec: 95 (70.9 %)  Poč. voličů v obci: 134 (100 %)

 

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
7 1 1 1 100,00 134 95 70,90 95 582

 

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 270 46,39 7 582,00 46,39 3 X
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 312 53,61 9 582,00 53,60 4 X

 

Zvolení členové zastupitelstva

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 1 Procházka Antonín 64 NK KSČM 47 17,40 1
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 6 Machálek Petr 24 NK BEZPP 42 15,55 2
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 2 Kubis Ján 65 NK BEZPP 35 12,96 3
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 1 Herodek Miroslav 37 NK BEZPP 52 16,66 1
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 5 Navrátil Milan 58 NK BEZPP 51 16,34 2
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 2 Výrostek Miroslav 41 NK BEZPP 47 15,06 3
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 6 Kadlík Petr Ing. 36 NK BEZPP 45 14,42 4

Sdruž.nez.kand.obce Hoštice

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Procházka Antonín 47 17,40 1 *
2 Kubis Ján 35 12,96 3 *
3 Mlčoch Vladimír 41 15,18 1
4 Záviška Lubomír 28 10,37 2
5 Sýkora David 37 13,70 3
6 Machálek Petr 42 15,55 2 *
7 Vymětalová Lucie Ing. 40 14,81 4

 

Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Herodek Miroslav 52 16,66 1 *
2 Výrostek Miroslav 47 15,06 3 *
3 Salač Jiří 24 7,69 2
4 Doležal Petr 40 12,82 1
5 Navrátil Milan 51 16,34 2 *
6 Kadlík Petr Ing. 45 14,42 4 *
7 Salač Lukáš 22 7,05 3
8 Výrostek Miroslav 16 5,12 4
9 Masnicová Kateřina 15 4,80 5

 

Seznam kandidátů

Kandidátní listina Kandidát Navrhujícístrana Politickápříslušnost
číslo název poř.číslo příjmení, jméno, tituly věk
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 4 Doležal Petr 33 NK BEZPP
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 1 Herodek Miroslav 37 NK BEZPP
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 6 Kadlík Petr Ing. 36 NK BEZPP
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 2 Kubis Ján 65 NK BEZPP
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 6 Machálek Petr 24 NK BEZPP
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 9 Masnicová Kateřina 31 NK BEZPP
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 3 Mlčoch Vladimír 42 NK BEZPP
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 5 Navrátil Milan 58 NK BEZPP
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 1 Procházka Antonín 64 NK KSČM
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 3 Salač Jiří 39 NK BEZPP
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 7 Salač Lukáš 21 NK BEZPP
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 5 Sýkora David 23 NK BEZPP
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 7 Vymětalová Lucie Ing. 33 NK BEZPP
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 2 Výrostek Miroslav 41 NK BEZPP
2 Sdruž.nez.kand. Hoštice „A“ 8 Výrostek Miroslav 20 NK BEZPP
1 Sdruž.nez.kand.obce Hoštice 4 Záviška Lubomír 47 NK BEZPP

Zdroj: www.volby.cz

Výsledky voleb: Volby do zastupitelstev obcí 10.10. – 11.10.2014