Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 25. a 26. října 2013

Informace o počtu a sídle volebních okrsků


 

Obec Hoštice

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s § 14 c písm. f) ve spojení s § 55 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů poskytuji informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013:

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Hoštice, Hoštice 74, 768 13

V Hošticích dne 24. 9. 2013

Antonín Procházka
starosta