Uzavření smlouvy a zaplacení za hrobové místo

V á ž e n í n á v š t ě v n í c i .

Jelikož končí uplynulá desetiletá lhůta nájmu hrobového místa, žádáme Vás, aby jste si sepsali novou smlouvu o nájmu na další období a to 2016-2025.

Ti, kteří bydlí mimo obec Hoštice a Honětice, můžete sepsání smlouvy a zaplacení provést přes svou rodinu nebo známe, dále pak přes E-mail: ou.hostice[at]tiscali.cz

Kdo nemíní prodloužit nájem, musí odvést pozůstatky zesnulých, zlikvidovat náhrobek, rám na své náklady a uvést místo do původního stavu.

Ceny nájmu na 10 let jsou : za jedno hrob 300.–Kč
dvoj hrob 600,–Kč
troj hrob 900,–Kč

Termín pro uzavření smlouvy na období 2016-2025 je do 31. 12. 2015.

V Hošticích dne 11. 10. 2015

—————————————————-
za OÚ místostarosta obce Navrátil Milan

Smlouva