Plánované rekonstrukce v obci

Oplocení hřbitova po zimě (duben 2009)V průběhu měsíců červenec–září 2009 jsou plánovány následující akce:

  • Oprava místní komunikace Na Drahách
  • Rekontrukce chodníku (celkem 100 m) ve střední části obce
  • Oprava oplocení hřbitova