Ohlédnutí za rokem 2013

Malé ohlédnutí.

Již několik dní píšeme letopočet 2014. Já se chci však ohlédnout ještě zpět do posledních dvou měsíců roku 2013.
V sobotu 9.listopadu se uskutečnila BESEDA S OBČANY ve společenském sále OÚ. Školní děti za vedení p. učitelky Mlčochové přednesly několik básní a zahrály na klávesy a flétničky. Pan starosta A.Procházka seznámil přítomné občany s činností v obci v roce 2013 a s plánem na rok další. K dobré náladě zahrál a zazpíval jako již tradičně pan Jenda Večerka. I při skromném občerstvení se všichni přítomní vesele bavili,zazpívali si a zatančili.

Začal ADVENT. V sobotu 30.11.bylo tradiční rozsvěcení vánočního stromu v parku uprostřed obce. Počasí nebylo vůbec zimní, ale čaj i grog, připravený místostarostou p. J. Kubisem, přišel všem k chuti. Na tuto již tradiční akci se sešlo nebývale mnoho občanů, chalupářů i dětí. V příjemné atmosféře a družném hovoru jsme vstoupili do předvánoční doby.

Avšak poklid doby adventní byl narušen o týden později, v sobotu 7.12.v podvečerních hodinách, rozsáhlým požárem domu rodiny Soukupových. Zásahem dobrovolných a profesionálních sborů hasičů byl požár zlikvidován. Bohužel, dům vyhořel, ale podařilo se zachránit sousední dům pana S.Navrátila. Našim dobrovolným hasičům patří velké poděkování – u požáru byli první a jejich zásah byl, i přes špatné materiálové vybavení, perfektní !! V obci byla vyhlášena finanční i materiální sbírka na pomoc postižené rodině.

V neděli 15.12. se uskutečnil koncert MORAVSKÝCH MADRIGALISTŮ v našem kostele sv.Jiljí. Pro nás přítomné to byl velký kulturní zážitek.Vždyť soubor, který zpívá ve velkých městech u nás i v cizině, přijel k nám – do malé vesnice! Velké poděkování proto patří panu L.Sedlářovi, který toto vystoupení inicioval a zařídil! Luboši – díky!

A jsou tu vánoce ! Pro děti nejkrásnější svátky, plné očekávání ! A protože vánoce jsou svátky narození Ježíše Krista, přišli jsme na Štědrý den ve velkém počtu na večerní mši svatou do našeho kostelíčka. Vánoční atmosféra dojímala všechny!

Na 1.svátek vánoční v podvečer byla opět jedna již tradiční akce – VÁNOČNÍ PUNČ, připravený paní Katkou Masnicovou a jejími přáteli se SDH. A protože vánoce r.2013 byly těmi nejteplejšími za poslední roky, vydrželi jsme si povídat a také popíjet dosti dlouho.

Je tu konec roku a s ním další tradice – SETKÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM.O půlnoci , za mohutného ohňostroje p.ing.M.Holého a jiných, jsme si připili šampaňským ( někteří i slivovicí) na zdraví,štěstí a pohodu v nastávajícím roce 2014 . Ať se daří obci a všem jejím občanům, ať se můžeme nadále všichni setkávat v dobré atmosféře a přispívat tak k dobrým sousedským vztahům !

Pavla Procházková, zastupitelka obce.