Obnovení pomníku U Cyrilka

1150_vyroci_verozvestu_000V něděli 7. července 2013 umístili zástupci obce společně SDH Hoštice do malého přístřešku posvěcený obrázek Cyrila a Metoděje. 

Obnovilo se tím tzv. zastavení U Cyrilka. Pomníček stojí téměř na stejném místě, kde si jej ještě někteří hoštičtí rodáci pamatují. Obrázek byl posvěcen v neděli při bohoslužbě v hoštickém kostele.

Hoštice tímto aktem důstojně oslavili 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu.

Projev starosty obce

Vážení občané!

Scházíme se dnes na tomto místě, abychom obnovili památku našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje, která tady vždycky byla, ale postupem času zůstal už jen sloupek s křížkem.
Je nám známo, že tito dva světci neměli v ruce meč, ale měli slovo, písmo a kulturu. Svým příchodem na Moravu a učením založili to čemu se říká Historická paměť národa.
Věrozvěstové tím, že nám dali písmo, zabránili tomu, aby náš národ ztratil svou slovanskou duši a kulturu a tím zasadili semena stromu, který vyrostl do krásy.
Letošní 1150.výročí příchodu těchto svatých mužů, důležité nejen pro náš národ ale vlastně pro celou Evropu, dal podnět pro obnovení památky při vjezdu do naší obce.
Tuto naši památku  zde na tomto místě ( původně stála o pár metrů výše), pamatují nejen ti dříve narození, ale i střední generace. Památku jsme posunuli z důvodů stavebních úprav nového vlastníka pozemku – zahrady, která dříve patřila paní Boženě Přikrylové a která se o památku starala a pečovala o ní celá léta.

Obrázek na dnešní znovuotevření je originál. Namalovala jej paní Vlasta Broklová na dubovou desku, za což jí patří velký dík. Místostarosta pan Kubis dal dohromady obnovu sloupku s nově vytvořenou skříňkou a estetické umístění na nové místo.Taktéž mu patří poděkování.

Samozřejmě jsem rád za vaši účast, milí přítomní, a nyní bych požádal o slavnostní otevření památky našich věrozvěstů  a zvu vás k přípitku na jejich věčnou slávu.

Jejich dědictví ať nám zůstane zachováno !

Antonín Procházka, starosta obce