Návrh opatření obecné povahy

Dne 14. září t. r. rozeslalo Ministerstvo zemědělství v souladu s ustanovením § 172 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

všem obcím, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, návrh opatření obecné povahy,
kterým se nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zastavení těžeb dřeva tak, jak
je uvedeno ve výroku návrhu opatření obecné povahy.

Návrh opatření obecné povahy (PDF)

Rozdělovník(PDF)