Hrobová místa – NOVÁ SMLOUVA

Vzhledem k vypršení 10-ti leté lhůty u smlouv k hrobovým místům je nutné sepsání smlouvy nové.

Pro sepsání nové smlouvy postupujte následovně:
1) Pronajímatelé uhradí cenu za nájem na č.účtu 27322961/0100

Počet míst Cena
Jedno místný 300 Kč
Dvoj hrob 600 Kč
Troj hrob 900 Kč

2) Zaslat iniciály osoby na nějž bude smlouva napsaná na mail ou.hostice@tiscali.cz