Dětský den v Hošticích

Dnes se uskutečnil pěkný Dětský den – organizovala ho skupina Občané Hoštic, Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů.
Účast byla velmi dobrá, počasí nám přálo, děti se zúčastnily mnoha disciplín (např. skákání v pytli, lovení rybiček, chůze na chůdách, trefování do cíle na plechovky, střelba ze vzduchovky na terč, průlez pytlovým tunelem, přenášení nápojů přes překážky, přenesení vajíčka na lžíci, závod v jezení špaget atd.).  Déle měli děti možnost vyzkoušet malování na obličej, takže některé děti jsme pak nepoznali. Také se mohli svézt na koních a na závěr byla ukázka zásahu hasičů při hašení domečku.
Všechny děti si odnesly sladké odměny a opekly si špekáčky. Večer následovala diskotéka pro ty odrostlejší děti a dospělé.