1.květen – Stavění máje

Jako každoročně, letos nevyjímaje, se v naší obci staví májka. Této události se pokaždé zúčastňují jak občané, tak i chalupáři. Doufáme, že i tentokrát se nám podaří májku uchránit před nezvanými návštěvníky, kteří by nám ji chtěli ukrást a tím překazit oslavu při jejím kácení…

Nepodařilo 🙁