1150. VÝROČÍ SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ

cyril_metodej U příležitosti tohoto výročí bude obnovena památka tzv. Cyrilka na dolním konci obce (na výjezdu z obce směr Litenčice). Obrázek Cyrila a Metoděje bude umístěn do skříňky na původním místě.

Datum: 7. července 2013
Místo konání: Kostel sv. Jiljí, Dolní konec obce

Program:

  • 10:45 – při mši svaté bude posvěcen obrázek svatých apoštolů
  • 14:00 – bude provedena obnova památky

ZVEME VŠECHNY OBČANY, MLÁDEŽ, CHALUPÁŘE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ!