Pozvánka na valnou hromadu Microregionu Morkovsko (12.12.2023)

Dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu DSO Mikroregionu Morkovsko, která se uskuteční dne 12. 12. 2023 v 16:00 hodin v městysu Litenčice, na adrese Litenčice 98.

Program setkání:

  1. Prezence účastníků.
  2. Projednání návrhu rozpočtu DSO Mikroregionu Morkovsko na rok 2023
  3. Projednání lednového školení pro starosty DSO a zájezdu do Senátu PČR
  4. Různé – diskuse
  5. Závěr.
    S pozdravem