COVID-19

Aktuální informace zde MZCR

Přehled mimořádných opatření ČR:
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Mapa počtu nakažených v obcích
https://www.covdata.cz/obce.php


Aktuální opatření platná pro celé území ČR

Od dnešního dne 30. ledna dojde v České republice k dílčím změnám krizových opatření, které mají za cíl omezit šíření epidemie nemoci covid-19. Na mimořádném jednání ve čtvrtek 28. ledna 2021 se na tom shodla vláda.

❗ Změna pravidel pro volný pohyb osob. Od půlnoci z pátku na sobotu začne platit například nová podmínka, že lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy, avšak pobývat na nich smějí jen členové jedné domácnosti. Vláda také nařídila, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru a důrazně doporučila, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a aby při styku s jinými osobami používali respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95. Zpřísňují se i pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky 👉 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-0079.pdf

❗ V oblasti maloobchodu a služeb vláda řešila především problém s obcházením zákazu poskytování ubytovacích služeb zneužíváním výjimky možnosti ubytování v případě služebních cest. Proto bude od soboty možné takové ubytování poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty. Z dosud platných výjimek byly nově zcela vyňaty prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně. Zpřísňují se i pravidla pro provoz lanovek a vleků. Nově bude povolen provoz pouze lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a lyžařských vleků a lanových drah výhradně pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury 👉 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-a-sluzby-0078.pdf

❗ Od dnešního dne se také opět dochází k zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče. Výjimku budou mít za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění 👉 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-ve-zdrav–zarizenich-0080.pdf

❗ Změna v pravidlech pro plošné antigenní testování na covid-19. Od 1. února se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny. Kabinet tím chce vyjít vstříc především pendlerům, kteří se nově musí prokazovat dvakrát týdně negativními testy při cestách za prací do Německa 👉 www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/cele-zneni-antigenni-testy-0081.pdf

Starší:

Úřad vlády podpořil online kampaň na vyvracení dezinformací o očkování na covid-19, kterou vytvořili mladí influenceři Anna Šulcová a Jakub Gulab. Série sedmi videí odstartuje na sociálních sítích Instagram, Twitter, Facebook, Youtube a Tiktok v pátek 29. ledna, kde poběží do poloviny února.

🔴 Lidé se od pátku budou moci nechat zdarma testovat na covid-19 každé tři dny.

🔴 Povoleny budou cesty do vlastních rekreačních objektů, pobývat v nich však mají pouze členové jedné domácnosti.

🔴 Na služební cestě se nebude možné ubytovat s rodinou. Zájemci o pobyt se budou muset prokázat písemným potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby v případě živnostníků.

🔴 Lanovky nebudou moct přepravovat ani pěší.